Categorie
Publiciteit

Hoe schrijf ik een persbericht?

Je hebt iets nieuwswaardigs te vertellen, maar hoe breng je dit aan de man? Als het interessant is voor een grote groep mensen en meerdere media, dan is een persbericht een goed uitgangspunt. Nadeel is wel dat de mailbox van journalisten overvol zit met deze bulletins. Je wilt natuurlijk wel dat jouw nieuws gelezen wordt. Daarom een aantal praktische tips.

Duidelijk verhaal
Tijd is een schaars goed voor redacties. Om de interesse van een journalist te wekken moet in een korte tekst een zo volledig mogelijk verhaal worden gebracht. Concentreer je daarom allereerst op de opbouw van een persbericht. Hier moeten in ieder geval de volgende elementen in terugkomen:

 • Datum
 • Kop + eventueel onderkop (verwerk hierin altijd de naam van de afzender)
 • Lead: kern van  het verhaal: Er moet meteen antwoord zijn op: wat en wie. Daarna: waarom, wanneer, waar
 • Body: uitwerking van de lead eventueel aangevuld met een quote. De tekst moet van onderaf oprolbaar zijn. De eerste alinea bevat de belangrijkste informatie en de laatste alinea de minst belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig alinea(‘s) verwijderen.
 • Zorg voor veelzeggende tussenkoppen. Zo kan een journalist makkelijk door je bericht scannen.
 • Afsluiting
 • Beeldmateriaal

Prikkelende compositie
Een persbericht is een formeel bericht waarmee je een nieuwswaardig feit bekend maakt, maar dat betekent niet dat je journalisten een saaie tekst moet voorschotelen. Een pakkende tekst kan de lezer extra warm maken voor jouw nieuws.

 • In de kop zit het venijn! Jouw belangrijkste nieuws in één zin samengevat. Hou het kort en actief, gebruik geen bijwoorden en schrijf in de tegenwoordige tijd.
 • Voorkom herhaling van woorden (vlak na elkaar of door de hele tekst). Via websites als synoniemen.net kun je inspiratie opdoen om een ‘ander woord’ te vinden.
 • Gebruik zoveel mogelijk de actieve vorm, schrijf in de tegenwoordige tijd en voorkom woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.
 • Zorg dat zinnen afwisselend kort en wat langer zijn.
 • Maar maak zinnen ook niet te lang (drie regels kun je makkelijk opbreken door punten te plaatsen).
 • Gebruik quotes om je verhaal levendiger te maken.

Ontwijk valkuilen
Uit ons persoonlijk contact met journalisten blijkt dat ‘persberichtzenders’ vaak dezelfde fouten maken. Daarom tot slot nog een aantal tips om dooddoeners te voorkomen.

 • Blijf bij één boodschap (het nieuws).
 • Schrijven is schrappen. Vaak sluipt er dubbele informatie in je bericht waardoor teksten te lang worden (persberichten zijn zelden langer dan één A4-tje).
 • Voorkom een te hoog reclamegehalte. Bijwoorden als uniek, bijzonder en mooi zorgen voor een commerciële bijsmaak. Noem liever de feiten (beantwoord de vraag: waarom is x uniek?).
 • Check je persbericht driedubbel op spel- en tikfouten.
 • Verkeerde aanhef is funest voor je mediarelatie: Beste redactie Telegraaf naar het Algemeen Dagblad sturen, vergroot je geloofwaardigheid bij een journalist niet.

Verzonden, en nu?
Je bericht is verstuurd, maar de reacties blijven uit. Hoewel veel journalisten claimen zich dood te ergeren aan nabellers, kan met de juiste aanpak een telefoontje je kansen op publicatie vergroten. Voorkom alleen wel funeste zinnen als: “Heeft u mijn persbericht ontvangen” en “Gaan jullie er iets mee doen?” In onze volgende blog gaan we dieper in op de do’s en dont’s van het bellen van redacties.