Bouwen aan thought leadership voor woningplatform Pararius

Net na onze oprichting, ruim tien jaar geleden, zocht Pararius contact met ons. Het online platform voor huur- en tegenwoordig ook koopwoningen wilde bekender worden bij een breed publiek en naam maken als kennisautoriteit op de huurmarkt. ‘Hoe komen we in het top 3-lijstje van geraadpleegde deskundigen bij de media?’, was de vraag.

Aanpak: een kwartaalmonitor

Ons advies: we gaan zelf op regelmatige basis nieuws maken. De unieke data is er namelijk: inzicht in de huurprijzen van tienduizenden woningen die via de website worden verhuurd. Maar in welke vorm giet je dit? Wij stelden Pararius voor elk kwartaal een huurmonitor te gaan publiceren. Uitgangspunten: constante aanvulling van de data om fluctuaties en verschillen te kunnen tonen, de kracht van de herhaling en een lange adem. Enkele van onze werkzaamheden zijn:

  • Het herkennen en ‘naar boven halen’ van nieuwswaardige trends in de kwartaalcijfers.
  • Het redigeren van de rapportage over de kwartaalcijfers.
  • Het per kwartaal selecteren van de meest relevante media en persoonlijk contact.
  • Het breed verspreiden van de Huurmonitor onder de media.

Resultaat: Pararius, dé huurprijsdeskundige

Zo hebben we de afgelopen tien jaar structureel gebouwd aan een thought leadership-positie voor Pararius en dan met name die van directeur Jasper de Groot. Hij staat nu bij de media bekend als dé kenner als het gaat om ontwikkelingen in de vrije huursector, landelijke trends en regionale verschillen. Elke keer dat de kwartaalmonitor van Pararius uitkomt, krijgt deze ruim aandacht in de landelijke nieuwsmedia, de regionale en lokale media, en de vastgoed-vakmedia.

“De samenwerking met Jasper de Groot van Pararius is voor ons het schoolvoorbeeld van bouwen aan een expertpositie. Het uitgroeien tot een autoriteit waardoor je niet alleen zelf de media hoeft te bellen met nieuws, maar de media ook jou belt vanwege je kennis over een bepaald onderwerp. Over een lange periode op regelmatige basis informatieve berichten naar buiten brengen is daarvoor essentieel, liefst vergezeld van een uitgesproken eigen visie.”

Joost Morel, pr-adviseur