Project Leven Lang Leven om onhoudbare druk op verpleegzorg op te lossen

Fijn oud worden. Dat willen we allemaal. Daarom hebben Kennisland en Vandejong Creative Agency het project Leven Lang Leven gelanceerd, waarmee zij het Nederlandse publiek oproepen om radicale ideeën in te sturen die bijdragen aan fijn oud worden. De Wolven werd ingeschakeld om media-aandacht te realiseren, om zo bekendheid rondom het project te creëren.

KEYWORDS

Aanpak:

Uit ervaring weten we dat enkel een oproep om mee te doen aan een wedstrijd niet inhoudelijk genoeg is voor nieuwsmedia om hier aandacht aan te besteden. We stonden daarom voor de uitdaging de oproep van Leven Lang Leven meer lading te geven. Dit hebben we onder andere gerealiseerd door de relevantie van het project aan te duiden met feiten en cijfers over de zorg. Daarnaast hebben we zorgspecialisten aan het project verbonden en die naar voren geschoven voor interviews. Ook hebben we de eerste ingezonden initiatieven alvast met journalisten gedeeld om het concreter te maken.

Naast nieuwsmedia hebben we zorg-gerelateerde vakmedia benaderd. Deze worden veelal gelezen door zorgprofessionals en mantelzorgers, een belangrijke doelgroep die we wilde bereiken voor het project. Omdat studenten van universiteiten en hogescholen ook een interessante doelgroep zijn hebben we onze opdrachtgevers Kennisland en Vandejong Creative Agency geadviseerd om hen te benaderen met de vraag of zij de oproep willen delen.

Resultaten

Bekende zorgmedia waaronder Skipr, Zorgvisie en Nursing besteedde aandacht aan het project. Daarnaast heeft de Margriet een mooi artikel gepubliceerd binnen hun rubriek gezondheid. Uiteindelijk leverde het de resultaten op waar we op hadden gehoopt: innovatieve ideeën die bijdragen aan fijn oud worden.

"In dit traject was het de uitdaging om via verschillende invalshoeken het project onder de aandacht te brengen. In onze pitch naar media was het nieuws over de wedstrijd eerder bijzaak, de focus lag met name op het grotere plaatje waarin de wedstrijd paste: de vergrijzing en de toenemende druk op verzorgingstehuizen. Dat is een actueel thema en daar hebben we op ingespeeld."

Anne van den Nulft, pr-adviseur
Ook met De Wolven van idee wisselen over wat we kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.