S.A.F.E.: urgentie rond fietsdiefstal moet aanzetten tot actie

De fiets. Hoe zouden we zonder kunnen? We stappen op de pedalen om boodschappen te doen, om op school of werk te komen, op de sportclub of op welke denkbare afspraak dan ook. De tweewieler, al dan niet aangedreven door een elektrisch motortje, gebruiken we ook steeds vaker om een tochtje te maken. Dit komt zowel het klimaat als onze gezondheid ten goede en deze populariteit vertaalt zich in een explosieve verkoop van dure modellen als e-bikes en racefietsen. De fiets geeft ons een gevoel van vrijheid.

 

KEYWORDS

Maar deze vrijheid wordt ons nog veel te vaak ontnomen. Fietsdiefstal is al jaren de meest voorkomende vorm van vermogenscriminaliteit in Nederland. Maar nu schiet de financiële schade omhoog doordat vooral e-bikes gewilde prooien zijn voor georganiseerde dievenbendes. De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.), waarbinnen overheidsinstanties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten samenwerken, wil deze trend een halt toeroepen. S.A.F.E. liet daarom een onderzoek uitvoeren door Bureau Beke naar de werkelijke staat van fietsdiefstal in Nederland. De resultaten en aanbevelingen moeten bouwstenen leveren voor een integrale bestrijding van fietsdiefstal. Maar hoe zorg je ervoor dat de stakeholders hier ook naar gaan handelen?

Aanpak: de kracht van exclusiviteit
In het geval van een dusdanig groot onderzoek bepaalden we eerst de mediastrategie. Aangezien een conferentie in een zaal vol mensen in de huidige tijd niet mogelijk is, besloten we de onderzoeksresultaten te presenteren in een webcast. S.A.F.E. nodigde samen met kenniscentrum Fietsberaad-CROW de belanghebbenden uit, De Wolven nam de media voor rekening. In een soort tweetrapsraket maakten we allereerst een selecte groep media attent op de webcast over het rapport. Dat we al enkele zorgwekkende inzichten met hen konden deelden, wekte zoals gehoopt al de nodige interesse in het onderzoek op. Veel door ons benaderde tv-, print- en online media wilden het rapport onder embargo inzien. Na afloop van de webcast werd het embargo opgeheven en mochten media over het onderzoek publiceren. Als final push stuurden we op hetzelfde moment breed een persbericht uit. Onze contentstrategie was dat we daarvoor de bevinding identificeerden die de maatschappij het hardste raakt: ‘Jaarlijkse schade fietsdiefstal loopt op tot 600 miljoen euro’. Om zo de urgentie van de problematiek te schetsen. Verdere resultaten, de modus operandi van (georganiseerde) fietsendieven en aanbevelingen kwamen in het persbericht aan bod zodat stakeholders de voor hen relevante informatie konden selecteren.

Resultaat: het nieuws was niet te missen
S.A.F.E. moet de media-aandacht kunnen gebruiken als pressiemiddel in de lobby bij beleidsmakers, politie, fietsindustrie, verzekeraars, recoverydiensten en andere betrokkenen, om samen de aanbevelingen uit het rapport te realiseren. De publiciteit was in ieder geval enorm. Naast grote belangstelling van vak- en regionale media, kregen de onderzoekresultaten op tv, radio, in de krant en online zeer ruim aandacht. Een summier overzicht: verdiepende artikelen in Trouw, Het Parool, De Telegraaf en AD; online nieuwsberichten op onder meer Nu.nl en Rtlnieuws.nl; interviews op Radio 1, Radio EenVandaag en Radio Veronica; en tv-items in Hart van Nederland en RTL Nieuws; en een optreden in de tv-studio van actualiteitenrubriek EenVandaag.

“Dat er in Nederland veel fietsen gestolen worden is geen nieuws. We nemen het eigenlijk letterlijk op de koop toe. In de communicatie voor S.A.F.E. hebben we echt toegewerkt naar de presentatie van het rapport. Waar we in eerste instantie hamerden op het belang van samenwerking en een integrale aanpak van fietsdiefstal, vormde het landelijke onderzoek de ultieme bewijslast voor de problematiek. Het onderzoek was hoognodig om in Nederland de ware aard van de omvang van fietsdiefstal duidelijk te maken. Door de juiste bevindingen te identificeren, de effectiefste boodschap te formuleren en goede timing te kiezen, kwam het verhaal bij alle stakeholders terecht. Aan hen nu de taak om samen te werken en actie te ondernemen.”

Joost Morel, pr-adviseur