#wijstaannaastje

Elke gemeente heeft een antidiscriminatiebureau; een veilige plek waar buurtgenoten terecht kunnen voor steun en advies bij discriminatie en ongelijke behandeling. Samen met jou komen ze in actie. Daarnaast geven de bureaus voorlichting aan scholen, bedrijven en instanties. Nu bleek uit onderzoek dat de naams- en taakbekendheid van de bureaus laag is. Om dit probleem aan te pakken hebben de drie antidiscriminatiebureaus uit Noord-Holland hun krachten gebundeld. Samen met De Wolven zijn zij aan de slag gegaan met een nieuwe campagne waarin duidelijk wordt wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze mensen verder kunnen helpen.

AANPAK
Discriminatie ervaren is traumatisch en erover praten vraagt om een veilige omgeving. Omdat de antidiscriminatiebureaus minder of niet bekend zijn, is de drempel om daar je verhaal te doen hoog. Je wilt worden gezien door iemand die je snapt, niet door een logge instantie zonder gezicht waarvan je nog moet afwachten of je serieus wordt genomen en of er iets met je klacht wordt gedaan. Daarom hebben we er bij deze campagne voor gekozen om de mensen achter de organisatie te laten zien.

Hoewel de campagne regionaal is uitgerold, wilden we zoveel mogelijk mensen bereiken met onze boodschap. Deze moest dus universeel, breed toepasbaar en activerend zijn. Het resultaat: Wij staan naast je. Deze boodschap hebben we ondersteunt aan de hand van mooi en krachtig beeldmateriaal van de medewerkers.

De campagne loopt in totaal drie jaar, waarbij we het concept steeds verder uitbreiden. In de eerste fase hebben we ons gericht op de ontwikkeling van het concept en een campagnepagina. Via social media-advertenties en de media hebben we de nieuwe campagne bij de doelgroep onder de aandacht gebracht.

RESULTAAT
Door te werken met échte medewerkers, hebben we binnen de bureaus draagkracht gecreëerd voor de campagne. Zij zijn ten slotte ons uithangbord. Op zowel Instagram als Facebook hebben we 60 trouwe volgers gerealiseerd, dit aantal moet in de volgende fase van de campagne gaan groeien wanneer we meer content gaan creëren. Met de social media-advertenties hebben we in totaal bijna 10.000 mensen uit de regio weten te bereiken, waarvan 165 de website hebben gezocht. Via de media hebben we aandacht gegenereerd in onder meer het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, de Zuidkrant en RTV Purmerend.

“De conceptfase is een cruciaal onderdeel van je campagne. Het vormt de basis waarvan je uit verder bouwt. Aankomende tijd richten we ons op het verder uitrollen van de campagne, om het bij nog meer mensen uit de regio onder de aandacht te brengen.”

Anne, pr- en communicatieadviseur
Ook met De Wolven van idee wisselen over wat we kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.