Regionaal nieuws
Category
Publiciteit

‘Vrouw belandt met brommobiel in sloot’

‘Twee gewonden na kantelen taxibus’, ‘Van Heeswijk bouw failliet’ en ‘Weer subsidie voor onderzoeker Tu/e’: de regionale media staan vol met dit soort nieuws. Afgelopen jaar schreef De Wolven een blog over het benutten van kansen in de regionale media.

Het ging toen voornamelijk over de huis-aan-huisbladen, ook wel de suffertjes genoemd.  Het zijn misschien niet de meest spannende bladen, maar ze worden wel intensief gelezen. Wij adviseren veel van onze klanten om deze bladen ook mee te nemen in de mediabenadering. Vorige week werd nogmaals bevestigd dat hier nog veel publiciteit te halen is.

Online regionale media blijven groeien
Uit onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers bleek dat het aantal online regionale media een flinke stijging doormaakt. Het online nieuwsaanbod per gemeente steeg in twee jaar tijd met 44 procent, van gemiddeld 13 nieuwssites naar 19 nieuwssites. Hierbij gaat het wel vaak om zogenaamde ‘aggregatiesites’ die het nieuws één-op-één overnemen van andere nieuwssites. Toch zijn er nog gemiddeld zeven media per gemeente die zelf artikelen schrijven. En deze media hebben allemaal elke dag nieuws nodig.

Regionaal relevant
Samen met de klant onderzoekt De Wolven of het nieuws, waarmee de media wordt benaderd, ook regionale aanknopingspunten heeft. Een goed voorbeeld hiervan is DiningCity.nl die twee keer per jaar de Nationale Restaurant Week organiseert. Er wordt een persbericht naar de landelijke media gestuurd, maar ook de regionale media krijgen een persbericht op maat. Dit wil zeggen: elke regionaal medium krijgt het persbericht met een overzicht van de restaurants die in hun regio deelnemen aan de Restaurant Week. Zo wordt het voor de regionale media relevant nieuws, omdat het nieuws bij hen uit de buurt komt.

Wil je meer weten over het nieuwsaanbod in de regio? Het volledige onderzoek  ‘Nieuws in de regio’ is beschikbaar via www.persinnovatie.nl/nieuwsinderegio of bekijk de samenvatting op nu.nl.