Category
Pers

De Regenboog Groep 40 jaar

Amsterdam – Op 25 maart aanstaande bestaat De Regenboog Groep 40 jaar in Amsterdam. Voor Amsterdam betekent dit 40 jaar hulp aan mensen in (sociale) armoede. De Regenboog Groep biedt ter ere van dit jubileum taart aan wethouder Eric van der Burg en de commissieleden Zorg en Welzijn aan. Ook krijgt hij dan het eerste exemplaar van de jubileumkrant overhandigd.

Momenteel leven 82.000 Amsterdamse huishoudens (circa 120.000 personen) van een minimum inkomen. Daarnaast telt de hoofdstad 356.000 arme werkenden. Wie hulp nodig heeft, is in steeds grotere mate afhankelijk van vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor een ander. De Regenboog Groep helpt jaarlijks duizenden mensen die in (sociale) armoede leven middels een breed aanbod van projecten. Bijvoorbeeld Vonk, dat vrijwilligers inzet om mensen met schulden toe te leiden naar o.a. de schuldhulpverlening. Of de Amsterdamse Vriendendiensten, dat mensen met psychiatrische problemen uit hun isolement haalt. De Regenboog Groep telt negen inloophuizen, diverse experts en 950 vrijwilligers.

Hulp aan tienduizenden Amsterdammers van 1975 tot nu
In 1975 ontfermt dominee Douwe Wouters zich over de verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark, een initiatief dat uitmondt in De Regenboog. De groep daklozen wordt aan zijn lot overgelaten, terwijl de gezondheidsproblemen de spuitgaten uitlopen. Woningnood en werkloosheid zorgen voor veel onrust in de jaren tachtig. Ook krijgt de stad te maken met een nieuwe ziekte: aids, die deels door intraveneus druggebruik (spuiten) wordt overgebracht. De Regenboog komt met gratis spuitomruil (aanvankelijk opgezet ter voorkoming van geelzucht), opent gebruikersruimtes en start met buddyzorg voor verslaafden met aids. In de jaren negentig kunnen dak- en thuislozen die in portieken en parken slapen terecht in opvanghuizen. Daarnaast is er hulp voor niet-rechthebbenden.

De laatste tien jaar groeit en professionaliseert De Regenboog. Er zijn veel overnames en coalities met andere organisaties in Amsterdam. Het resultaat: De Regenboog wordt De Regenboog Groep en de informele zorg van de stichting wordt, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, stadsbreed. Anno 2015 zijn problemen als verslaving en dakloosheid naar de achtergrond verschoven. Armoedebestrijding, psychische problemen, dagbesteding en het bestrijden van eenzaamheid zijn nu belangrijkere thema’s binnen De Regenboog Groep.

EINDE BERICHT