College voor de Rechten van de Mens Tag

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ruim een jaar geleden in werking getreden en het College ziet toe op de naleving hiervan. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs. Driekwart van de respondenten...

Vragen naar het laatst verdiende loon en inschaling op basis van salarisonderhandelingen vormen voor werkgevers grote risico’s op ongelijke beloning van mannen en vrouwen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na een reeks van drie onderzoeken naar de mechanismen achter beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren. Vandaag presenteert het College het laatste onderzoek, naar ongelijke beloning in de verzekeringsbranche. Om de problematiek onder de aandacht te brengen bij werkgevers start het instituut vandaag ook de campagne Grip op...

Vrouwen met een flexibel arbeidscontract lopen een groot risico om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. Onder andere vrouwen met een tijdelijk contract en vrouwen die gedetacheerd zijn of als uitzendkracht werken, vallen hier onder. Dit blijkt uit de analyse van het tijdelijk Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. In bijna alle gevallen van deze meldingen werd een arbeidsrelatie beëindigd vanwege een zwangerschap of een hieruit veroorzaakte ziekte, zo blijkt uit de...

Het College voor de Rechten van de Mens opent van 13 tot en met 22 maart het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Stemlokalen, stemhokjes, stembiljetten en informatie over de verkiezingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is echter nog lang niet altijd het geval. Adriana van Dooijeweert: “Het College wil dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom onderzoeken we welke obstakels mensen met een beperking tegenkomen bij de...

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.  In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens enquêteerde TNS NIPO[1] ruim 1000...

Onderzoeken naar loonongelijkheid op hogescholen en mensenrechten in verpleeghuiszorg in de schijnwerpers Amsterdam, 19 februari 2016 – Het College voor de Rechten van de Mens heeft De Wolven ingeschakeld om hun onderzoeken naar loonongelijkheid op hogescholen en naar mensenrechten in verpleeghuizen pr-kracht bij te zetten. De Wolven genereerde volop media-aandacht voor deze onderzoeken. Ook bedacht het Amsterdamse pr-bureau de campagne ‘Een nieuwe blik op menswaardige zorg’. Deze campagne, bedoeld om zorgprofessionals bewuster te maken van mensenrechten in verpleeghuiszorg, is deze week...

Utrecht – Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn rapport ‘De Cliënt Centraal’. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen. De kern van het rapport: er wordt hard gewerkt aan goede zorg voor bewoners. Er liggen echter ook risico’s op de loer, waardoor de waardigheid van ouderen – een van de fundamenten van mensenrechten – in het gedrang kan komen. Deze risico’s kunnen verpleeghuizen ondervangen door meer aandacht...

Utrecht - Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn rapport ‘De Cliënt Centraal’. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen. De kern van het rapport: er wordt hard gewerkt aan goede zorg voor bewoners. Er liggen echter ook risico’s op de loer, waardoor de waardigheid van ouderen – een van de fundamenten van mensenrechten – in het gedrang kan komen. Deze risico’s kunnen verpleeghuizen ondervangen door meer aandacht...

Loonongelijkheid ten koste van vrouwen ligt op de loer door toegepaste beloningsmaatstaven Utrecht – Vandaag presenteert het College voor de Rechten van de Mens zijn onderzoeksrapport over gelijke beloning van mannen en vrouwen bij Nederlandse hogescholen. Minister Jet Bussemaker neemt het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst. Het onderzoek legt diverse valkuilen bloot die ongelijke beloning in de hand kunnen werken. Ook blijkt uit het onderzoek dat, in situaties waar onterecht te weinig geld wordt toegekend, vrouwen twee keer zoveel...