Peter Anthonisse Tag

Amsterdam – Hoe meer vrouwen in het management, hoe minder sprake van machtsvertoon is de algemeen heersende veronderstelling. Maar ook vrouwen in leidinggevende posities zijn niet vies van machtsmisbruik concludeert Peter Anthonisse naar aanleiding van zijn promotieonderzoek ‘Misbruik van macht door managers’. Hij onderzocht hoe misbruik van macht door managers zich manifesteert in organisaties. Meer dan de helft van de daders was vrouw. Daarnaast was het machtsmisbruik in de bij het onderzoek betrokken organisaties vaak bij de topmanagers bekend. Toch...