Nieuws

120.000 hoogopgeleide vrouwen hebben spijt van hun partnerkeuze

12 juni 2017

Ruim 15 procent van de Nederlandse hoogopgeleide vrouwen in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar heeft spijt van hun partnerkeuze. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van loopbaanadviesbureau SheConsult onder 600 hoogopgeleide vrouwen. Vertaald naar alle hoogopgeleide Nederlandse vrouwen in deze leeftijdscategorie, zijn zo’n 120.000 vrouwen niet tevreden met hun partner. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat vrouwen tijdens het afstuderen graag meer hadden willen weten over zelfvertrouwen, mannelijke spelregels, onderhandelen en profileren.

Op zaterdag 10 juni a.s. presenteert Drs Vreneli Stadelmaier, loopbaancoach en onder meer auteur van het boek Yes She’s Smart, op het LindaFestival de uitkomsten van het onderzoek. Zij doet dat in het kader van een ‘TEDtalk’ die ze op het festival geeft over onzekerheid (Imposter syndroom) en de voorbereiding van de nieuwe generatie meiden om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Partnerkeuze
Uit het onderzoek blijkt de ontevredenheid over de partnerkeuze onder andere te komen doordat de partner te weinig participeert in de zorgtaken, te weinig ondersteunend is naar de carrière van de vrouw, haar te weinig stimuleert en inspireert om een eigen carrière te hebben, en te veel met zijn eigen carrière bezig is. Opvallend genoeg werd ook een aantal keren genoemd dat de partner het zelfvertrouwen van de vrouw ondermijnt. Hieruit ontstaat een beeld van partners die eigenlijk blij zijn als hun vrouw geen carrière maakt, en die de carrière van de vrouw niet zullen ondersteunen, of zelfs ontmoedigen.

Ambitie
Uit eerder onderzoek weten we dat vrouwen met een hoge opleiding (hbo en wo) hun loopbaan starten met evenveel ambitie als mannen. In dit huidige onderzoek van SheConsult geeft ruim 65% van de vrouwen aan toentertijd ambitieus tot zeer ambitieus geweest te zijn. Naarmate de tijd vordert neemt de ambitie af. Van de vrouwen die na hun afstuderen zeer ambitieus waren (30%) geeft 42% aan dat hun ambitie is teruggelopen. De sterkste daling van de ambitie zien we bij dertigers. Dat is het moment waarop de reality-check plaatsvindt. Dan vragen vrouwen zich af of ze wel succesvol zijn, of het wel gaat lukken met die carrière en of ze de offers die nodig zijn wel willen brengen.

Spijt
Een groot deel van de geënquêteerden (39%) geeft ook aan spijt te hebben van werkkeuze. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze toch een bepaalde uitdaging hadden moeten aangaan, of toch eerder moeten switchen van werkgever, of toch niet parttime zijn gaan werken. Ruim 20% heeft daarnaast spijt van de verdeling van de zorgtaken. Een grote meerderheid (54%) geeft aan dat ze graag wat aan hun onzekerheid hadden gedaan toen ze nog jong waren. Zo’n 30% geeft aan dat ze meer hadden willen weten over masculiene spelregels, strategisch opereren, profileren en onderhandelen.

Yes She’s Smart
Om het maken van verkeerde keuzes in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, wil Vreneli Stadelmaier wil met haar boek Yes She’s Smart, Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, jonge vrouwen beter voorbereiden op een toekomst van werken en zorgen. Stadelmaier: “We zien dat we als maatschappij nog zeer vastzitten in een de cultuur waarin de rollen van mannen en vrouwen eigenlijk al voorgedefinieerd zijn. Maar dat is gebaseerd op vroeger. Nu studeren er meer vrouwen af en met betere cijfers, maar de gevolgen van die nieuwe balans tussen mannen en vrouwen, zie je nog niet terug op de werkvloer en in de toppen van organisaties. Ik hoop dat mijn dochters en die andere dochters van Nederland wèl het verschil gaan maken. We moeten de nieuwe generatie voorbereiden zodat vrouwen het ook in hun loopbaan beter doorstromen naar de top, en dat het zowel voor vrouwen als mannen mogelijk is carrière en een gezin te combineren.”

MEER NIEUWS

11-04-2024

Patagonia Amsterdam opent deuren

Lees meer
28-03-2024

Bol bestaat een kwart eeuw en blikt vooruit: “Circulair winkelen moet mainstream worden”

Lees meer
26-03-2024

Patagonia opent voor één dag Worn Wear pop-up shop in Amsterdam

Lees meer
14-03-2024

Bol bundelt krachten met leveranciers om uitstoot CO2 te verminderen

Lees meer