Nieuws

Belangrijke mijlpaal bereikt voor toekomstig Nationaal Park Vjosa

24 januari 2023

Stap dichterbij bescherming door presentatie haalbaarheidsstudie aan Albanese regering

Het team van Albanese en internationale deskundigen dat werkt aan de oprichting van het ‘Vjosa Wild River National Park’ heeft hun visie, strategisch plan en haalbaarheidsstudie in de vorm van een technisch voorstel aan de Albanese regering gepresenteerd, om de Vjosa rivier en de bijbehorende zijrivieren permanent te beschermen. Hiermee is de Vjosa rivier in Albanië, een van de laatste wilde rivieren van Europa, een belangrijke stap dichterbij bescherming gekomen. De presentatie vormt het startschot van een maandlange publieke consultatie voordat de officiële aankondiging van fase 1 van het nationale park wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

In het voorstel worden de criteria gehanteerd van ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming: International Union for Conservation of Nature (IUCN). Er wordt gestreefd naar lange termijn bescherming van het ecosysteem en de biodiversiteit van het stroomgebied van de Vjosa door middel van analyses, aanbevelingen en voorstellen voor modellen om milieubeheer mogelijk te maken. Ook de ontwikkeling van duurzaam toerisme en vormen van duurzame landbouwontwikkeling in de gebieden langs de Vjosa en de zijrivieren zijn opgenomen in het document.

Doelgerichte expertise
De haalbaarheidsstudie is het resultaat van zes maanden uitgebreid veldwerk en diepgaande analyse door een team van meer dan dertig deskundigen op het gebied van onder meer ecotoerisme, geomorfologie, ecologie, planning en beheer van beschermde gebieden, duurzame financiering van nationale parken, wetgeving, en sociale- en milieu-impactanalyse. Het betrokken team van experts omvat lokale en internationale coördinatoren, vertegenwoordigers van de IUCN en Patagonia en NGO’s zoals EcoAlbania.

De deskundigen hebben een technisch voorstel opgesteld voor de verklaring van het Vjosa Wild River National Park, dat in twee fasen zal worden uitgevoerd. Fase 1 omvat de actieve riviergeul, inclusief het land en de riviervegetatie, en gebieden met risico op overstroming of erosie – wat neerkomt op een lengte van in totaal meer dan 400 km. In fase 2 worden, na overleg met belanghebbenden, gebieden toegevoegd die eens in de 30 tot 50 jaar overstromen en enkele particuliere terreinen.

De ontwikkeling van een concept voor de managementstructuur van het park is ook bij het technisch voorstel inbegrepen en heeft als doel als model te dienen voor andere nationale parken in Albanië en in de wereld. Ook inbegrepen is een duidelijke afbakening van de eerste fase van de verklaring van het nationale park, en de visie op de uitbreiding ervan in de tweede fase.

Inspraak geboden
Gedegen consultatie met belangengroepen en publiekscommunicatie maken deel uit van de studie. Als volgende stap zal de Albanese overheidsinstelling die zich bezighoudt met beschermde gebieden, onder toezicht van het Albanese Ministerie van Toerisme en Milieu, een reeks openbare consultaties houden in de twaalf gemeenten waar Vjosa en de bijbehorende zijrivieren liggen, waaronder Vlora, Tepelena en Gjirokastër.

Tegelijkertijd worden de relevante ministeries en agentschappen geraadpleegd zodat ook zij inspraak hebben in de plannen voor de eerste fase van de verklaring van het ‘Vjosa Wild River National Park’. Na dit officiële overleg zal het ministerie van Toerisme en Milieu een gedetailleerd voorstel voor fase 1 ter definitieve goedkeuring voorleggen aan de Raad van Ministers.

De verklaring van fase 1 van het ‘Vjosa Wild River National Park’, volgens de IUCN-norm van categorie II, wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

MEER NIEUWS

02-05-2024

Nieuwe Patagonia documentaire ‘The Shitthropocene’ onderzoekt het nieuwe tijdperk van goedkope rotzooi

Lees meer
25-04-2024

Nineties presenteert samen met Annelinde Bruijs Artificial by Nature op Oerol 2024

Lees meer
11-04-2024

Patagonia Amsterdam opent deuren

Lees meer
28-03-2024

Bol bestaat een kwart eeuw en blikt vooruit: “Circulair winkelen moet mainstream worden”

Lees meer