Nieuws

Erasmus Universiteit Rotterdam lanceert nieuwe onderwijsprogramma’s voor toekomstige leiders energietransitie

21 juni 2022

Holistische en multidisciplinaire onderwijsprogramma’s op bachelor-, master- en executive niveau

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil de toekomstige leiders van de energietransitie opleiden met nieuwe holistische en multidisciplinaire onderwijsprogramma’s. Deze worden ondergebracht bij de business school van de EUR: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Dit najaar start het eerste executive programma en worden de eerste vakken, keuzevakken en specialisaties rondom energietransitie in de bachelor- en masterfase geïntroduceerd. De energietransitie is een complex vraagstuk dat – om succesvol te kunnen zijn – een holistische aanpak vereist. Technische innovaties vormen een cruciaal onderdeel van de oplossing, maar kennis over wetgeving, financiën, geopolitiek, economische modellen, kapitaalmarkten, gedrag en sociale innovatie zijn ook essentieel. RSM wil studenten tijdens hun opleiding kennis op laten doen over de energietransitie en geeft het onderwerp een plek in al haar bachelor- en masterstudies. Daarnaast ontwikkelt ze programma’s voor executives die op dit moment een leiderschapsrol vervullen.

Veel aandacht in de programma’s zal uitgaan naar benodigde ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, zoals complexiteit en systeemdenken, leiden van transities, stakeholder management en communicatie en storytelling. Om te zorgen dat deze kennis en skills een brede basis krijgen, werkt RSM hiervoor samen met convergentiepartner TU Delft en de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo komen alle aspecten die een rol spelen bij de transitie, aan bod komen.

Initiatief vanuit Erasmus Trustfonds
De vraag om met een extra onderwijsprogramma te komen, komt van Rotterdamse alumni die nu zelf op leidinggevende posities actief zijn in
het veld. “We zijn een jaar geleden voor het eerst bij elkaar gekomen onder leiding van het Erasmus Trustfonds, omdat we in de praktijk zien dat de uitdaging van de energietransitie groot en complex is. We zijn het er unaniem over eens dat het belangrijk is dat studenten al vroeg ervaren en mee kunnen denken hoe zij nu en in de toekomst de energietransitie tot een succes kunnen maken”, aldus Eelco Hoekstra (lid van de raad van bestuur bij SHV Holdings, eerder CEO Vopak en voormalig lid van de Adviesraad van RSM) die één van de initiatiefnemers is.

Prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities aan de EUR: “Met dit nieuwe, veelbelovende initiatief kunnen we meer snelheid maken in het verbinden van onze kennis aan de praktijk van de energietransitie. We moeten met elkaar slim werken aan een rechtvaardige en duurzame energietoekomst voor iedereen.”

Het Erasmus Trustfonds, het steunfonds van de universiteit (ANBI), heeft samen met 15 founding partners voor het Energietransitiefonds 1,5 miljoen euro aan donaties bijeengebracht als startkapitaal voor het opzetten van het nieuwe onderwijsprogramma en beheert deze gelden. De partners zullen de lessen uit de praktijk delen voor de ontwikkeling van het programma. EUR is verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van
de programma’s om de academische integriteit en onafhankelijkheid te waarborgen.

Het stokje doorgeven
Naast de opzet van het onderwijsprogramma is er de intentie om een onderzoeksinstituut op te bouwen. “Er is veel belangstelling voor het thema energietransitie. Ik ben ongelofelijk blij met de samenwerking met de TU Delft en andere partners waardoor wij een breed initiatief kunnen samenstellen. Het is belangrijk dat de huidige generatie studenten nieuwe wegen in kan slaan en voorbereid is op een van de grootste uitdagingen van het huidig tijdgewricht. Het is onze missie om een ‘force for positive change’ te zijn – en het opleiden van toekomstige leiders die deze verandering helpen realiseren is een kerntaak van onze academische instelling”, zegt Ansgar Richter, decaan bij RSM.

“De huidige industry leaders kunnen zelf hun kennis en ervaring nog een aantal jaren delen, maar dan geven ze het stokje voor deze complexe uitdaging echt door aan de volgende generatie. Wij willen de jonge generatie zo snel mogelijk voeden met kennis en perspectieven uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven en zij zullen ons op hun
beurt ook voeden “, aldus Hoekstra. “Ik vind het daarom meer dan geweldig dat RSM het initiatief enthousiast heeft omarmd, omdat ze met ons de urgentie deelt dat er meer nodig is dan alleen technologische kennis om de noodzakelijke transitie in goede banen te leiden.”

MEER NIEUWS

09-11-2022

Online marktplaats refurbed breidt productaanbod in Nederland uit met refurbished gameconsoles

Lees meer
08-11-2022

Mascha Halberstad wint Burny Bos Eigenwijsprijs 2022

Lees meer
08-11-2022

Nederlandse energiecoöperaties slaan handen ineen om energiesituatie huishoudens te verbeteren

Lees meer
03-11-2022

Boeklancering ‘Ik wil je iets vertellen’: Een prentenboek dat kinderen helpt praten over nare ervaringen

Lees meer
03-11-2022

Museumnacht Amsterdam zet dit jaar meer in op inhoudelijk programma

Lees meer