Nieuws

Vrouwen met tijdelijk contract lopen groot risico baan te verliezen vanwege zwangerschap

01 november 2017

Vrouwen met een flexibel arbeidscontract lopen een groot risico om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. Onder andere vrouwen met een tijdelijk contract en vrouwen die gedetacheerd zijn of als uitzendkracht werken, vallen hier onder. Dit blijkt uit de analyse van het tijdelijk Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. In bijna alle gevallen van deze meldingen werd een arbeidsrelatie beëindigd vanwege een zwangerschap of een hieruit veroorzaakte ziekte, zo blijkt uit de analyse.  

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College: ‘De resultaten uit de analyse van het meldpunt bevestigen opnieuw dat we actie moeten blijven ondernemen om ongelijke behandeling van vrouwen vanwege zwangerschap tegen te gaan. Ook in de uitzend- en detacheringsbranche komt zwangerschapsdiscriminatie nog veel voor. Veel uitzendorganisaties lijken niet op de hoogte van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun zwangere werknemers, hier moet verandering in komen. De uitzendbranche moet beter en duidelijker hierover geïnformeerd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun zwangere werknemers en hebben de plicht om inleners en opdrachtgevers aan te spreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie.’

Uitzend- en detacheringsbranche
Het College analyseerde in het bijzonder de meldingen die betrekking hebben op de uitzend- en detacheringsbranche (bijna 20% van de meldingen). Tot op heden is er weinig zicht geweest op zwangerschapsdiscriminatie bij deze specifieke vorm van flexibele arbeid. Uit de meldingen blijkt dat dit in de praktijk toch regelmatig voorkomt. Bij de helft van de meldingen werden contracten van uitzendkrachten niet verlengd vanwege zwangerschap, volgens de melder. In een kwart van de gevallen zijn uitzendkrachten na het bekendmaken van de zwangerschap ontslagen. Soms per direct, soms vanaf de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Bij een op de acht meldingen is letterlijk gezegd dat de zwangerschap reden is voor het breken van de overeenkomst. In een op de vijf gevallen bleek een aan zwangerschap gerelateerde ziekte (zoals bekkeninstabiliteit of misselijkheid) vermoedelijk de reden te zijn om het contract te beëindigen, ook dit is discriminatie.

Actieplan overheid
Vanuit de overheid is er dit jaar actie ondernomen om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Zo is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart van dit jaar gestart met het actieplan Zwangerschapsdiscriminatie. Het College is hierover verheugd, maar ziet ook een aantal zorgpunten. Adriana van Dooijeweert: ‘De maatregelen gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid en het verbeteren van de handhaving zijn vooralsnog onvolledig en onduidelijk. Bovendien laat het actieplan niet zien hoe juist vrouwen met een kwetsbare arbeidspositie kunnen worden beschermd tegen arbeidsmarktdiscriminatie vanwege hun moederschap.’

Aanbevelingen aanpak zwangerschapsdiscriminatie
Vrouwen met een flexibel arbeidscontract lopen op de arbeidsmarkt een groot risico om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. Dit bleek reeds uit het onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College uit 2016, ‘Is het nu beter bevallen’. Uit het tijdelijk Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie blijkt wederom dat deze groep extra aandacht verdient in de aanpak om zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Het College opende in mei 2017 een meldpunt, om beter zicht te krijgen op de risico’s die vrouwen lopen. Op basis van de reacties op het meldpunt, heeft het College een brief geschreven aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met daarin aanbevelingen om zwangerschapsdiscriminatie gerichter tegen te gaan. In de aanpak moet extra aandacht worden besteed aan vrouwen met een flexibele arbeidsmarktrelatie en een betere informatievoorziening over de verantwoordelijkheid van inleners en uitzendbureaus. Ook mogen uitzendkrachten niet worden benadeeld vanwege een ziekte wanneer deze is veroorzaakt door zwangerschap.

MEER NIEUWS

11-04-2024

Patagonia Amsterdam opent deuren

Lees meer
28-03-2024

Bol bestaat een kwart eeuw en blikt vooruit: “Circulair winkelen moet mainstream worden”

Lees meer
26-03-2024

Patagonia opent voor één dag Worn Wear pop-up shop in Amsterdam

Lees meer
14-03-2024

Bol bundelt krachten met leveranciers om uitstoot CO2 te verminderen

Lees meer