Nieuws

Vrouwennetwerken kunnen samenwerking beter benutten om gemeenschappelijke doelen te bereiken

23 januari 2023

Organisaties willen krachten bundelen, maar meerderheid werkt individueel

Vrouwenorganisaties en -netwerken in Nederland willen meer samenwerken om meer aandacht voor hun werk te vragen, maar de overgrote meerderheid doet dat op dit moment nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Women and Organisations (ECWO) van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit (RSM). ECWO doet onderzoek naar het functioneren van deze collectieven. Gemeenschappelijke doelstellingen zoals gelijke beloning, betere gendervertegenwoordiging, sociale veiligheid en een groter saamhorigheidsgevoel missen door de individualiteit de voordelen van het bundelen van krachten. Mogelijke verklaringen zijn een gebrek aan transparantie en de veronderstelling dat de organisaties te veel van elkaar verschillen. Uiteindelijk streeft ECWO ernaar om dergelijke collectieven te combineren, zodat zij hun gemeenschappelijke doelstellingen beter kunnen nastreven.

ECWO-onderzoeker Kirsten Kardijk en deskundigen op het gebied van vrouwenorganisaties, zoals Marguerite Soeteman-Reijnen (chairman van de executive board van Aon Holdings) en Eline Kurvink (NSE Lead HR Digital Transformation), verzamelden gegevens van organisaties en netwerken die in Nederland actief zijn. Zij beoordeelden deze kritisch om een duidelijk beeld te krijgen van hun economische aard, missie en visie. Het resultaat is een shortlist van honderd organisaties en netwerken die zijn ingedeeld in zeven categorieën: wervend, platform, meewerkend, kapitaal, netwerk, instelling en ideologie. Via een enquête en telefoongesprekken werd verdere informatie verzameld.

Mismatch online en gebrek aan transparantie
Kardijk over de resultaten: “Interessant is het verschil, een mismatch, dat we ontdekten tussen wat we online zagen en wat we in de enquête vonden. Met andere woorden, wat de organisaties online beweerden te doen was anders dan wat ze daadwerkelijk willen doen.” Ondanks het feit dat organisaties overeenkomende doelstellingen verkondigen, oproepen tot vergelijkbare acties van de overheid, werkgevers en de bredere samenleving om de inclusiviteit voor vrouwen te helpen verbeteren, blijkt uit het onderzoek dat slechts weinig organisaties in staat zijn om op een hoger niveau in praktijk te brengen wat ze prediken door zich te verbinden met andere soortgelijke organisaties. Volgens de vrouwenorganisaties en netwerken zelf waren belemmeringen voor samenwerking onder meer een gebrek aan onderlinge transparantie en de veronderstelling dat ze te veel van elkaar verschillen.

Kardijk vervolgt: “De verwachting van een gebrek aan transparantie hangt sterk samen met de kloof die we hebben gevonden tussen wat organisaties en netwerken online verklaren en de antwoorden in de vragenlijst. Het is een oproep tot actie, om in gesprek te gaan, want transparantie ontbreekt vaak op internet.” Een andere belemmering, zo suggereren de onderzoekers, zou het gevolg kunnen zijn van concurrentie. Hoewel de enquête hier geen bewijs voor heeft opgeleverd, blijkt uit eerdere studies van ECWO-oprichtster Dianne Bevelander dat vrouwen liever niet met andere vrouwen samenwerken in situaties die vertrouwen vereisen.

‘Metanetwerk voor vrouwenorganisaties’
De directeur van ECWO, professor Hanneke Takkenberg, gelooft dat de bevindingen ook buiten Nederland van invloed kunnen zijn op het verbinden van vrouwennetwerken op internationale schaal. “Het thema van onze jaarlijkse conferentie afgelopen november was (Re)Connecting (Wo)men – wat een kernaspect van het werk van ECWO weerspiegelt en verbreedt, namelijk het verbinden, samenwerken, ondersteunen en versterken van vrouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwenorganisaties nog niet samenwerken aan gemeenschappelijke uitdagingen, maar wel de ambitie hebben om dat te doen. We hopen dat we met onze conferentie, ons onderzoek en ons werk kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een metanetwerk voor vrouwenorganisaties.”

Benieuwd naar het onderzoek? Het volledige rapport is hier te lezen.

MEER NIEUWS

02-05-2024

Nieuwe Patagonia documentaire ‘The Shitthropocene’ onderzoekt het nieuwe tijdperk van goedkope rotzooi

Lees meer
25-04-2024

Nineties presenteert samen met Annelinde Bruijs Artificial by Nature op Oerol 2024

Lees meer
11-04-2024

Patagonia Amsterdam opent deuren

Lees meer
28-03-2024

Bol bestaat een kwart eeuw en blikt vooruit: “Circulair winkelen moet mainstream worden”

Lees meer